ไก่ไข่
ไก่พันธุ์ไข่กรมปศุสัตว์
เป็นไก่พันธุ์ไข่จากการดำเนินโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้าของกรมปศุสัตว์ สามารถ คัดเลือกได้สายพันธุ์
ที่มีลักษณะเด่นคือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว และมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ช่วยลดต้นทุน การผลิต ให้แก่เกษตรกร และทดแทนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ได้
เป็นพันธุ์ไก่ไข่ ที่สามารถดำเนินการเลี้ยงแบบ แฮปปี้ ชิก (Happy Chick) โดยเน้นการเลี้ยงให้อยู่ อย่างมีความสุข คือ ให้มีโอกาสในการเดิน กิน
นอน อย่างอิสระในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ในบริเวณที่มีแปลงหญ้าเล็กๆ ไม่ต้องอาศัยอยู่ในกรงตับแคบๆ จะทำให้ไก่ไม่เครียด ได้ออกกำลังกาย
มีสุขภาพแข็งแรง และให้ไข่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จากการเลี้ยงในที่แห่งนี้ ให้ไข่ ได้สูงถึง 60-80% ให้ไข่ดกในสภาพการเลี้ยงแบบธรรมชาติ
แต่การให้ไข่ใบเล็กอยู่ที่เบอร์ 3- 4 เสียเป็นส่วนใหญ่
หรือติดต่อทาง Email: iprachoom@yahoo.com โทร 081-6655528