ไก่พันธุ์เลกฮอร์นขาวหงอนจักร์
White Leghorn
ไก่พันธุ์เลกฮอร์น
ไก่พันธุ์เลกฮอร์นเป็นพันธุ์ไก่ไข่ที่มีถิ่นกำเนิดทางตอนกลางของประเทศอิตาลี มีเลี้ยงกันแพร่หลายทั่วโลก
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่สีขาว ไก่พันธุ์เลกฮอร์น สีอื่นๆนอกจากสีขาวก็มีหลายชนิด แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักเช่น
สีแดง  สีแดงหางดำ สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลดำ สีดำ สี   น้ำเงิน รวมทั้งสีบราก็มี แต่ทุกชนิดของเลกฮอร์นจะมีหงอนจักร
แบบ Single Comb แต่ก็มีบ้างที่มี Rose Comb ไก่พันธุ์เลกฮอร์นเป็นแม่ไก่ไข่ที่ดีเยี่ยม
มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารไปเป็นไข่ในอัตราส่วนที่ดีมาก เลี้ยงปล่อยได้ดี ชอบกินหญ้า
และสามารถเปลี่ยนหญ้าไปเป็นไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้ดีมาก
ไม่นิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อเพราะมีขนาดเล็ก ไก่พันธุ์นี้จะร้อง และตื่นตกใจง่าย เมื่อถูกรบกวน
ดังนั้นการเลี้ยงปล่อยควรให้อยู่ห่างจากผู้คนที่ผ่านไปมา และสิ่งรบกวนด้วย
เป็นไก่ไข่พันธุ์ขนาดเล็กกว่าไก่ไข่พันธุ์อื่นๆ แต่ก็ใหญ่กว่าไก่แจ้   ในประเทศไทยการเลี้ยงไก่พันธุ์นี้มักเลี้ยงกัน
เพื่อใช้ไข่ฟักสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนมาก
ในอดีตของการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
จัดเป็นไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายที่สุดในบรรดาไก่เล็กฮอร์น ด้วยกัน เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก ขนสีขาว ให้ไข่เร็ว
ให้ไข่ดก ไข่เปลือกสีขาว มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูง เพราะมีขนาดเล็ก ทนต่ออากาศร้อนได้ดี
เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5- 5½ เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 280 ฟอง น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนัก 2.2-2.9 กิโลกรัม
เพศเมียหนัก 1.8-2.2 กิโลกรัม
ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์เลกฮอร์นแทบจะไม่มีพบเห็นการเลี้ยงอีกแล้วในประเทศไทย เกษตรกรหันไปเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์สังเคราะห์
ของบริษัทผู้นำเข้าพันธุ์ไก่ไข่จากต่างประเทศกันหมดแล้ว
หรือติดต่อทาง Email: iprachoom@yahoo.com โทร 081-6655528