จำหน่ายพันธุ์ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และไข่ไก่ที่พร้อมนำไปฟัก
จำหน่ายไข่ไก่ฟัก
จำหน่ายพันธุ์ไก่
  • ไก่ไข่พันธุ์ โร๊ดไอร์แลนด์เรด พลีมัธร๊อด เลกฮอร์นขาว
  • ก่เนื้อสามสาย ไก่เบตง และเซี่ยงไฮ้ จำหน่ายให้กับเกษตรกรรายย่อย
มีไข่ไก่พันธุ์โร๊ดไอร์แลนด์เรดจากฝูงผสมพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วจำหน่ายให้ผู้สนใจ

ไก่พันธุ์โร๊ดไอร์แลนด์เรด เป็นไก่พันธุ์แท้ที่มีประโยชน์ต่อวงการการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ในปัจจุบัน ลักษณะประจำพันธุ์
ขนสีแดงตลอดลำตัว ยกเว้นปลายปีก และหางมีสีดำ หงอนจักร 6-11 จักร เหนียงยาน ตุ้มหูแดงลำตัวใหญ่ยาวและกว้าง
ผิวหนังขาว ไข่ดก 250-280 ฟอง/ปี เปลือกไข่สีน้ำตาล อายุเริ่มไข่ 160 วัน สามารถนำไปเป็น ปู่ย่าพันธุ์เพื่อผลิตลูกผสมได้อย่าง
หลากหลายตามความต้อง การของเกษตรกร จำหน่ายให้ผู้ที่สนใจการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นำไปฟักเอง โดยให้ไก่พื้นเมืองฟัก หรือ
มีตู้ฟักขนาดเล็กของตนเอง

ไก่พันธุ์ไทยพลีมัธร็อค เป็นไก่พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ศึกษาวิจัยพันธุ์ไก่ พันธุ์บาร์พลีมัธร็อค ซึ่งจะปกติจะมีขนเป็นสีลายดำ
ลักษณะประจำพันธุ์ ขนลำตัว และปีกสีขาว ปลายปีกลายดำ สร้อยคอและหางลายขาว หางดำ หรือลายดำ หงอนจักร
เหนียงใหญ่สีแดง แข้งสีเหลือง ไข่ดก สามารถผลิตไข่ได้ 260 ฟอง/ปี เท่ากับพันธุ์บาร์พลีมัธร็อค

โดยจำหน่ายให้เป็นชุดๆละ 12 ฟอง ราคา 250 บาท  รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ถึงผู้รับรวดเร็ว
มีไข่ไก่พันธุ์โร๊ดไอร์แลนด์เรด ที่คัดเลือกเพื่อนำไปฟัก ส่งให้ผู้สั่งซื้อ และจัดส่งทาง EMS
ไข่ไก่ที่เก็บจากแม่พันธุ์ที่คัดเลือกแล้วจะบรรจุลงกล่องไปรษณีย์
ขนาด ค.
บรรจุ 12 ฟอง มีแกลบหรือโฟมตัวหนอน กันกระเทือน
แทรกระหว่างฟองไก่ จัดส่งไปเป็นไข่ฟักโดยแม่ไก่พื้นเมือง ที่ฟักไข่
ไข่ที่จัดส่งนี้มีเปอร์เซนต์ฟักออก ประมาณ 70% ซึ่งจะฟักออก
เป็นลูกไก่ 8 ตัวตามหลักการควรเป็น ตัวผู้ 4 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว
ก็จะใช้ เป็นแม่ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบหลังบ้านเก็บ ไข่บริโภคในครัวเรือน
และใช้เป็น พ่อแม่พันธุ์สร้างไก่ไข่ขึ้นได้เอง ต่อไป
มีไข่ไก่พันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์จำหน่ายให้ผู้สนใจ นำไปฟักเอง

โดยจำหน่ายให้เป็นชุดๆละ 12 ฟอง ราคา 250 บาท  รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ถึงผู้รับรวดเร็ว ขณะนี้มีไข่ไก่
พันธุ์พื้นเมือง เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ นกแดง
หรือสั่งรวมกัน ทั้ง 3 ชนิดได้ เพื่อนำไปฟัก ส่งให้ผู้สั่งซื้อ
และจัดส่งทาง EMS
สนใจติดต่อทาง Email:iprachoom@yahoo.comโทร 081-6655528
หากยังไม่เคยเป็นสมาชิกของ
เวบไซต์ เกษตรพอเพียง.คอม ต้องเข้าไปสมัครสมาชิกก่อน
สนใจติดต่อทาง Email:   iprachoom@yahoo.com  โทร 081-6655528